Systemer

RIIS Retail

RIIS Retail administrerer en rekke nettbutikker og bruker Microsoft Dynamics AX til styring av organisasjonen. I den forbindelse ønsket de en tett integrasjon mellom de to plattformene.

Integrasjonen er satt opp slik at de forskjellige nettbutikkene kommuniserer med Microsoft Dynamics AX og omvendt.

Dette inkluderer synkronisering av kunde- og ordredata mellom de to systemene i arbeidsflyt, som vi satte opp i samarbeid med kunden.

Integrasjonen er bygget så fleksibel at den kontinuerlig kan utvides i takt med at kunden ekspanderer med nye nettbutikker og får nye behov til integrasjonen. De forskjellige butikkene kjører på forskjellige grener av plattformen, slik at de ikke påvirker hverandre i integrasjonen. Det betyr også at det kan slukkes og tennes for butikker uten at det påvirker resten av integrasjonen.

Plattformen gjør det også mulig kontinuerlig å utvide med nye workflows og andre systemer dersom kunden ønsker det.

Mandag – Torsdag kl. 10:00-16:00
Fredag kl. 10:00-15:30

Dronning Olgas Vej 41
2000 Frederiksberg