Systemer

Simply Cooking

Simply Cooking driver en lang rekke kantiner, som hver har sitt eget salgssystem. De ønsket at salg fra kantinene automatisk skulle samles og synkroniseres til e-conomic.

Integrasjonen er bygget med tanke på fleksibilitet. Det er viktig for kunden at det nye kantiner kontinuerlig kan kobles til, og fjernes dersom en kantine stenger. Dette resulterer i en markant lavere etableringskostnad når det skal kobles til nye kantiner, for integrasjonen er bygget med tanke på dette.

Slik er flyten i integrasjonen

  • En ordre kommer inn i kantinebutikken.
  • Ordren behandles av kantinelederen.
  • Når ordren er merket som tilsluttet, flyttes ordren til e-conomic.
  • Lageret nedskrives i e-conomic på varene og bokføres.
  • Ordren lukkes i kantinebutikken.
  • Lageret oppdateres i kantinebutikken.

 

Integrasjonen kjører kontinuerlig og synkroniserer data hele dagen, noe som gjør det enklere for Simply Cooking å ha oversikt hele tiden.

Løsningen er bygget fleksibel, slik at vi lett kan til- og frakoble nye butikker i takt med at behovet oppstår. Dette kan gjøres uten at den resterende integrasjonsflyten påvirkes.

Mandag – Torsdag kl. 10:00-16:00
Fredag kl. 10:00-15:30

Dronning Olgas Vej 41
2000 Frederiksberg