Handelsbetingelser

Firmaopplysninger

Pairy ApS
Dronning Olgas Vej 41
2000 Frederiksberg
CVR: 38680269
Mail: support@pairy.dk

Generelt

Disse generelle forretningsbetingelsene gjelder for alle salg av Pairy ApS tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling og implementering av IT-løsninger, IT-tjenester i forbindelse med service og support, vedlikehold av software og IT-løsninger, konsulenttjenester samt lisensiering av software, med mindre de uttrykkelig er fraveket eller modifisert skriftlig og det med sikkerhet kan fastslås at det har vært meningen å fravike disse betingelsene. I disse betingelsene differensieres det mellom standardintegrasjoner, som er integrasjoner som leveres ut av boksen fra Pairys integrasjonsbibliotek, og skreddersydde integrasjoner, som utvikles i henhold til kundens behov. En oppdatert liste over standardintegrasjoners innhold er tilgjengelig under funksjoner.

Betaling

Pairy ApS trekker penger én måned etter at integrasjonen er etablert og satt opp. Beløpet som trekkes svarer til den pakken kunden har, jf. vår Prisside. Alle beløp er i danske kroner og er eksklusive 25 % moms. Pairy ApS benytter en godkjent betalingsserver som krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokoll. Det betyr at man ikke kan lese av opplysningene dine.

Levering

Leveringstiden kan variere, avhengig av om man ønsker en skreddersydd integrasjon eller ikke. Hvis det dreier seg om en standardintegrasjon, vil leveringstiden typisk være 1-3 arbeidsdager. Ved skreddersydde integrasjoner mottar kunden en estimert leveringsdato. Leveringstiden kan være lenger i sommerperioden og i slutten av desember. Leveringstiden kan variere hvis det oppstår problemer i forbindelse med integrasjonen. Etter bestilling vil du bli kontaktet av en Pairy-medarbeider som vil be deg om innloggingsopplysninger til systemene dine, samt få avklart de konkrete behovene for integrasjonen. Deretter gis en estimert leveringsdato for integrasjonen. Pairy bestreber seg på alltid å informere kunden om forsinket levering og årsaken til dette. Som kunde kan du når som helst ta kontakt med vår support på support@pairy.dk og få opplyst status for leveringen din.

Angrerett og reklamasjon

Det gis ikke angrerett på digitale tjenesteytelser, derfor kan kjøp ikke refunderes. På digitale tjenesteytelser har du ikke to års reklamasjonsrett. I stedet kan du få utbedret eventuelle mangler ved tjenesten som kan tilskrives tjenestens beskaffenhet. Dersom mangelen er oppstått etter levering eller skyldes egne forhold eller eksterne forhold som ikke kan tilskrives Pairy, kan det ikke kreves utbedring av mangler. Mangler kan kun påberopes ved kjøp av skreddersydde integrasjoner, ikke standardintegrasjoner. Med mindre annet er særskilt avtalt, skal Kunden umiddelbart etter å ha mottatt en tjeneste fra Leverandøren sjekke om ytelsen er kontraktmessig. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden umiddelbart skriftlig reklamere på disse til Leverandøren og opplyse om manglene som gjøres gjeldende. Dersom det ikke reklameres rettidig, bortfaller retten til å gjøre mangler gjeldende. Kunden kan, uansett art, utelukkende gjøre krav om mangler gjeldende i inntil én måned etter leveringstidspunktet for en tjeneste.

Force majeure

Stk. 1.

Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden i tilfelle force majeure, og partenes forpliktelser i henhold til Avtalen suspenderes inntil force majeure-hendelsen har opphørt, idet partene fritt kan annullere avtalen helt eller delvis dersom force majeure-hendelsen ikke har opphørt 60 arbeidsdager etter at en part har påberopt seg den. Med force majeure forstås forhold som ligger utenfor partenes kontroll, og som partene ikke ved avtalens inngåelse burde ha tatt i betraktning, herunder, men ikke begrenset til, krig, opptøyer og uroligheter, terroraksjoner, naturkatastrofer, ulovlige arbeidsnedleggelser og lockouts, varemangel, langvarig sammenbrudd av offentlige datanettverk eller strømforsyning, import og eksportrestriksjoner og datavirus.

Stk. 2.

Force majeure kan maksimalt gjøres gjeldende i det antall dager force majeure-hendelsen varer.

Data

All data som genereres i forbindelse med bruken av Pairy, behandles fortrolig. Data kan kun gis videre til tredjepart dersom dataene er offentlig tilgengelige, er mottatt i ikke-fortrolig sammenheng, og i forbindelse med myndighetskrav eller gjeldende lovgivning.

Data kan imidlertid brukes av Pairy til utarbeidelse av statistikker og levering av premium-funksjoner. Denne innsamlingen av data kan brukes, distribueres og selges av Pairy uten at kunden godtgjøres for det. Data brukt til slike formål vil alltid være anonym og vil aldri kunne brukes på en slik måte at det kan identifiseres individuelt hvor dataene stammer fra.